ALGEMENE VOORWAARDEN

algemene voorwaarden;als u een bestelling plaatst bij Craft with Magic gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden opgesteld door craft with Magic.

 • Craft with Magic behoud zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te veranderen.
 • ANNULEREN;
 • iedere bestelling kan zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd mits nog niet verzonden.
 • heeft u al betaald dan zal de annulering per mail aan ons gemeld worden binnen 48 uur na verzending
 • na ontvangst email wordt uw verzoek via email goedgekeurd en mag u deze als goedgekeurd beschouwen.
 • restitutie van het betaalde bedrag zal binnen 14 dagen plaatsvinden.
 • LEVERING;
 • levering geschied vanuit onze eigen voorraad,zolang de voorraad strekt
 • Craft with Magic probeert altijd binnen 1 a 2 werkdagen te leveren,na ontvangst van betaling.
 • Craft with Magic is hier niet toe verplicht.
 • wij verzenden via post.nl
 • Craft with Magic verzend wereld wijd op bestaande adressen .
 • de levering wordt binnen 30 dagen na betaling geleverd uitgezonderd Pre-orders.
 • uitgezonderd zijn bestellingen die op verzoek klant zelf later geleverd worden.
 • indien het niet mogelijk is voor Craft with Magic binnen 30 dagen te leveren informeren we de klant via e-mail en kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd.
 • PRIJZEN;
 • alle prijzen zijn inclucief BTW en exclucief VERZENDKOSTEN.
 • voor het sluiten van de overeenkomst zullen de verzenkosten bij het totaal bedrag gerekend worden.
 • alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk en zet fouten.
 • voor de gevolgen van druk en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • mochten er meerdere promotionele acties tegelijkertijd plaatsvinden op de website dan kan er per actie maar 1 aankoop gedaan worden 
 • wij hanteren geen korting op korting actie's
 • ZETFOUTEN;
 • voor de gevolgen van zet/druk en of type fouten ,programmeer en programma fouten op de website en publicitaire mailings/e-mailings of op internet kan Craft with Magic geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • VERZEND EN VERPAKKING KOSTEN;
 • voor de bijdrage in verzend en verpakking kosten vragen wij een vast bedrag 
 • als bijdrage in de verzend en verpakking kosten vragen wij voor bestellingen binnen Nederland €5,00
 • als bijdrage in de verzend en verpakking kosten vragen wij voor de rest van Europa €19,50
 • als bijdrage in de verzend en verpakking kosten buiten europa vragen wij €25,00
 • bij bestellingen boven de €75.00 wordt de bestelling gratis geleverd in Nederland en Europa
 • bij bestellingen boven de €150,00 worden de bestellingen buiten europa gratis geleverd.
 • BETALINGEN;
 • betalingen worden in een veilige omgeving van uw eigen bank gedaan in ideal .
 • betaling kan gedaan worden via mollie payment en paypal.
 • ZICHTTERMIJN;
 • u heeft voor zover niet anders aangegeven 30 dagen de tijd na ontvangst van uw bestelling om deze aankoop zonder opgaaf van reden via e-mail te ontbinden en de artikelen te retouneren binnen 30 dagen termijn in ongeopende niet gebruikte of beschadigde verpakking.na ontvangst zal Craft with Magic het bedrag terug storten op uw rekening minus de verzendkosten.komen de artikelen toch beschadigd en of gebruikt retour zal er geen restitutie plaatsvinden .na 30 dagen wordt de verkoop een feit. let op u kunt niet ongelimiteerd blijven retourneren. Craft with Magic heeft een limiet van 5 retouren per jaar.
 • EIGENOMSVOORBEHOUD;
 • eigendom van geleverde producten gaat pas over ,indien de klant het geleverde in zijn geheel heeft betaald aan Craft with Magic.
 • AANSPRAKELIJKHEID tijdens  VERZENDING;
 • het risico van beschadiging/vermissing berust tot aan aflevering bij de klant bij Craft with Magic ,of aan een van te voren bekend gemaakte vertegenwoordiger,tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Craft with Magic is niet verantwoordelijk voor de verzending wanneer een foutief adres of niet bestaand adres is opgegeven dan is de klant hierzelf verantwoordelijk voor.
 • GEGEVENS BEHEER;
 • indien u een bestelling plaatst bij Craft with Magic worden uw gegevens in het klantenbestand van Craft with Magic opgenomen zowel in database als in geschrift.
 • Craft with Magic houd zich aan de wettelijke algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens nooit en te nimmer aan derde verstrekken,en alleen uw gegevens gebruiken om uw bestelling uit te voeren. Craft with Magic respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
 • GARANTIE; Craft with Magic garandeert dat de door haar geleverde goederen van gebruiken/ betrouwbaarheids eisen voldoen zoals de fabrikant garandeert en is daarom ook verantwoordelijk voor de geleverde goederen.
 • OVEREENKOMST; Craft with Magic behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen en/of opdrachten niet in behandeling te nemen.
 • AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES; alle afbeeldingen ,foto,s en werkstukken gemaakt door DT team mogen NIET gekopieerd worden danwel aan derden verstrekt worden zonder de SCHRIFTELIJKE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING van Craft with Magic. de afbeeldingen op de website gelden slechts bij benadering qua kleur,gewichten en afmetingen en kunnen geen reden van annuleren zijn of retouneren ,alsmede schade vergoeding, of de aankoop te ontbinden.
 • RETOUNEREN; bij Craft with Magic heeft u de mogelijkheid om producten retour te sturen mits ze in orginele verpakking zit ,niet beschadigd en niet gebruikt is . wij moeten het als nieuw product weer kunnen verkopen. het kan voorkomen dat er een fabricage fout is of dat het verkeerde is geleverd . u heeft 14 dagen de tijd om te retouneren mits het product via de mail bij ons is aangemeld en u een bevestiging via de mail heeft terug gehad. retour verzendkosten zijn verantwoordelijk voor de klant .en het bedrag zal binnen 14 dagen worden terug gestort op uw rekening ,mits alles in ongeschonden staat is ontvangen ,is dit niet het geval dan kan er geen restietutie worden gehonoreerd. Craft with Magic is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte/beschadigde retourzendingen ,de verantwoordelijkheid ligt bij de klant. ruilen is niet mogelijk en zal altijd worden afgehandeld meteen Credit.
 • KLACHTEN; mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de geleverde diensten dan wel producten ,neem dan contact op via Info@craftwithmagic.nl
 • en stuur ons een mail . de verzendkosten komen voor rekening van de klant ,pas als de klacht gegrond wordt verklaard wordt het product en de verzendkosten gecrediteerd.
 • OVERMACHT; Craft with Magic heeft in geval van overmacht het recht en keuze om de uitvoering van een bestelling van een klant op te schorten,dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke  tussenkomst .zulks door de klant dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Craft with Magic gehouden is tot enige schade vergoeding,tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn .
 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER; op alle rechten,verplichtingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn ,alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing.
 • Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van deze algemene voorwaarden kunt u bellen ,mailen of schrijven .